Anketa

Dragi prijatelji, u prilogu možete popuniti anketu sa prijedlozima za unapređivanje rada naše organizacije, te poslati svoje prijedloge koje želite da realiziramo. Klikni i popuni anketu na LINK.