Hrvatska mreža domoljuba
Vržerale bb
hrvatskamrezadomoljuba@yahoo.com

Program rada

HRVATSKA MREŽA DOMOLJUBA

1. HMD

Udruga „Hrvatska mreža domoljuba“ osnovana je iz nužne potrebe za umrežavanjem mladih i studenata glede zaustavljanja iseljavanja s naše djedovine. Svjesni teškog položaja u kojem se mi mladi nalazimo, odlučili smo pokrenuti udrugu kako bi našim radom promovirali zajedništvo u znanju i radu. Nažalost, veliki broj mladih napušta naša područja zbog loših političkih , te jednim dijelom socijalnih i ekonomskih prilika. Gledajući teške prizore kako mnogi mladi „trbuhom za kruhom“ odlaze u inozemstvo odlučili smo postati aktivni, te preuzimati problematiku u svoje ruke.

Odlazak u inozemstvo ima dugotrajno loše posljedice za naš cijeli kraj. Najveći problem je što mnogi koji danas napuste ovo područje, integriraju se u sredine u koje su iselili, ne će se nikada vratiti nazad na djedovinu. Najbolji opis toga je što veliki broj naših iseljenih Hrvata odlaskom u inozemstvo često zaboravi njegovati naš jezik i kulturu, djeca im pohađaju programe koji su suprotni našim kulturološkim navikama pa tako u dužem vremenu kroz dvije do tri generacije zaborave naš hrvatski jezik, običaje, te svoje vlastito podrijetlo.

Smatramo da je nužno danas izvršavati povezivanje svih mladih iz našega kraja preko naše udruge kako bi očuvali svoj vlastiti identitet, ali i pronašli načine na koje možemo izvršiti povratak našeg iseljeništva kroz duži vremenski period glede gospodarskog oporavka našega kraja. Naša mladež, ovdje i u inozemstvu je naše bogatstvo koje moramo zadržati inače nestajemo kao trag u vremenu.
Svjesni moramo biti da se ništa promijeniti ne će, ako sami svojim radom ne odlučimo biti promjena.

Rješavanje problematike odljeva mozgova je upravo u umrežavanju nas mladih svih uzrasta u čvrstu organizaciju, a pogotovo studenata i stručnih osoba. Preko različitih edukacija, tribina, sastanaka i druženja uočavati ćemo probleme, te ih postupno rješavati. Također, razmjenjivati ćemo brže informacije s mladima od institucija više razine, te mogućnosti koje mladi imaju. Veliki nedostatak je loša informiranost mladih o mnogobrojnim mogućnostima koje imaju. Osim toga, jedan od problema je velika nezainteresiranost mladih za društvenih angažman koji ćemo postupno rješavati integracijom mladih u aktivnosti udruge.

Na nama mladima svijet ostaje, stoga se sami moramo boriti za naš položaj u društvu. Kao što glasi izreka: „Ne odustaj od onoga o čemu razmišljaš svaki dan“ tako i mi mladi moramo biti odlučni boriti se za svoja uvjerenja. Jedno od njih je i opstanak na našoj djedovini. Svoju budućnost moramo sami stvarati preko naprednijeg obrazovanja pa do društvenog angažmana. Čovječe shvati: „Promjena si ti!“ stoga postani aktivan u zajednici i nikada se nemoj predati izazovima ispred sebe.

2. Misija i ciljevi HMD

Hrvatska mreža domoljuba ima sljedeće ciljeve:

Zupa podhum - Buško jezero

 • zastupanje društvenih interesa mladih i studenata
 • povratak u domovinu
 • jačanje nacionalnog identiteta

Prvim ciljem želimo aktivno upoznati naše vršnjake sa funkcioniranjem institucija u našem društvu, te kako mi mladi samostalno možemo napraviti određene promjene. Razvijati ćemo kritičku misao u mladima kako bi bili sposobni razlučiti istinu od laži. Kroz istraživačku povijest poticati ćemo ih na aktivno razumijevanje povijesti, te preispitivanje razloga određenih povijesnih ali i sadašnjih događaja s kojima se susrećemo. Današnji problem je nestajanje nas Hrvata sa djedovine, pa je nužno raditi na utvrđivanju istinitih razloga toga problema kako bi bio uspješno riješen.

Mnogo toga nas uče u školama, ali u stvarnosti ima mnogo toga što moramo samostalno naučiti i razumjeti. Budući da obrazovanje ne nudi ono što nama treba, moramo samostalno razvijati vlastito shvaćanje stvarnosti. Preko neformalnih edukacija mlade ćemo lakše učiti kako funkcioniraju mjesne zajednice, općine, županije pa i sama država. Naučiti će kako ja kao pojedinac mogu tražiti određenu promjenu u društvu poput slanja priopćenja u medije, molbe institucijama za određenu radnju glede poboljšanja vlastitoga položaja u društvu, provedbi projekta i slično.

Drugim ciljem želimo da se mladi vraćaju u naše krajeve. Budući da imamo mnogo resursa koji su iskoristivi za razvoj počevši od uglja, drvne mase, vjetra, pitke vode, sunca, plodnog polja i još mnogo toga da ne nabrajamo bitno je resurse adekvatno iskorištavati. Da bi mladi znali kako određen resurs iskoristiti za zajednicu, te kako ući na tržište rada i postati poduzetnik, planiramo pokretati radionice na kojima će učiti pisati biznis planove kao temelj za razvoj poduzetničkih sposobnosti. Osim toga, učiti će koje su mogućnosti za financiranje poduzetničkih pothvata, te kako od ideje doći do realizacije.

Veliki broj naših Hrvata u inozemstvu vratio bi se u naš kraj da imaju normalne uvjete za životnu egzistenciju. Svjesni toga, moramo samostalno preko uređenja institucija i kvalitetnijeg obrazovanja stvoriti uvjete za normalan gospodarski razvoj. Danas, nažalost, mnogo toga u nas nije funkcionalno kao u drugim državama zato imamo tešku gospodarsku situaciju. Zagovarati ćemo digitalizaciju institucija, te preko medija promovirati ljepote našega kraja kako bi stalno poticali osjećaj zajedništva među našim iseljeništvom, te ih poticali da dolaze u naše krajeve.

Planiramo izvršavati povezivanje sa iseljenicima iz našega kraja, pogotovo iz poduzetničkog svijeta jer bi na taj način utjecali na otvaranje novih radnih mjesta, te ohrabrili mlade na bavljenje poduzetništvom. Također, zagovarati ćemo funkcionalniji sustav kako bi sve bilo usklađeno jer kod nas se mnogo toga radi sporo, pa je bitno temeljito pristupati problemima, te ih kvalitetno organizirati kao bi sustav postao funkcionalan.

Dva su glavna razloga za nestanak nas mladih s ovih područja, jedan važniji je politički koji želi namjerno da mi mladi nestanemo s ovih područja, a drugi je što se samostalno ne borimo za svoj položaj nego smo sve prepustili slučajnosti. Dovoljno govori podatak da u cijeloj državi na svim važnijim funkcijama nema niti jedne mlade osobe.

Trećim ciljem želimo ojačati važnost očuvanja našega naroda, jezika, vjere i kulture. Svjesni smo da postupno nestajemo u povijesti razdora svih civilizacija pogotovo na europskom kontinentu. Poticati ćemo u inozemstvu promociju simbola naše narodnosti poput zastava, šahovnica, slika s motivima našega zavičaja, povijesnih heroja, te održavanje tečajeva našega jezika u inozemstvu za pripadnike našega naroda koji je iselio. Također, planiramo pokrenuti portal, e-novine i dnevnik za mlade kako bi se što bolje širile informacije među mladima.

Planiramo organizirati online tribine o događajima koji su bitni za naš položaj kako bi tijekom rasprava dolazili do što više informacija bitnih za naš položaj. „Narod koji zaboravlja svoju prošlost – slijep ide u budućnost.“ (A.S) je krilatica kojom ćemo poticati mlade da promišljaju o sebi, podrijetlu te važnosti društvene borbe za naš položaj u društvu.

Područje djelovanja sukladno ciljevima:

 • socijalna djelatnost
 • umjetnost i kultura
 • obrazovanje, znanost i istraživanje
 • zaštita okoliša i prirode
 • sport

PodhumNaša udruga zastupati će socijalnu dimenziju društva. Točnije, zastupati ćemo povećanje srednje klase svjesni nepravednog uređenja gdje je veoma mali broj ljudi koji su previše bogati, dok je većina siromašna. Smatramo da se društvo mora temeljiti na srednjoj klasi koju treba činiti većinski broj stanovništva. To ćemo postizati preko naših djelatnosti koji će biti socijalne i većinski besplatne. Organizirati ćemo mnogobrojne edukacije pogotovo iz područja gospodarstva. Smatramo da se gospodarstvo mora reformirati preko društvenog poduzetništva.

Promociju našega kraja, običaja, navika i mentaliteta izvršavati ćemo preko organiziranja kulturoloških događaja poput online tribina, turnira, e-novina i dnevnika za mlade kako bi ostao osjećaj povezanosti među veoma raseljenim brojem stanovnika našega područja. Tako ćemo utjecati na povećanje zajedništva. Osim toga, zalagati ćemo se za obnavljanje starih kuća u izvornom obliku, zaštiti kulturnih spomenika, kula i drugih građevina koje imaju povijesni značaj.

Obrazovanje će biti temeljni kamen graditelj naše udruge. Organizirati ćemo mnogobrojne tečajeve stranih jezika kako bi se mladi lakše gospodarski povezivali sa drugim državama. Osim toga, educirati ćemo mlade ih područja novih tehnologija pogotovo IT industrije budući da će to postati u budućnosti nova industrijska revolucija koja će tražiti veliki broj radnika. Ulaganje u tehnologiju svakako će pridonositi razvoju mladih osoba i poticanju na samozapošljavanje. Uz sve navedeno, važan čimbenik će biti škola biznisa kako bi mladi samostalno otvarali pogone i ušli na tržište.

Budući da čovjek sve što zna mora negdje naučiti pa ćemo zato sve temeljiti na novim edukacijama koje ne postoje u školama i fakultetima budući da obrazovanje nije usklađeno sa potrebama tržišta rada. Stoga moramo hitno djelovati na novim obrazovnim edukacijama. Mlade ćemo poticati da istražuju nova znanstvena područja nakon završenih edukacija iz nekog područja kako bi se cjeloživotno obrazovali. Poticati ćemo poduzetničke pothvate našeg stanovništva kako nam stranci ne bi sve kupili tj. moramo spriječiti da ne budemo stranci u svojoj državi.

Zalagati ćemo se za zaštitu okoliša i prirode. Smatramo da se svi izvori pitke vode moraju zaštiti od prodaje, te da pripadaju svima nama koji živimo na ovim područjima. Voda mora biti besplatna za sve nas. U bliskoj budućnosti, čovječanstvo će ostati bez pitke vode koju moramo sačuvati za buduće generacije. Osim toga, zalagati ćemo se za povećanje prirodnih rezervata kako bi se sačuvale mnoge ljekovite biljke, ali i zaštitile rijetke životinje. Zastupati ćemo recikliranje otpada i korištenje plastike u potrebi svesti na najmanju moguću mjeru, ali izbaciti plastične vreće iz upotrebe.

Raditi ćemo na izgradnji kućica za odmor po prirodi pogotovo u blizini izvora, a pogotovo na planinskim mjestima koja prezentiraju ljepotu cijeloga našega kraja. Simbol našega grada su divlji konji koji moraju biti zakonom zaštićeni, te ćemo tražiti da se provode mjere zaštite kako bi se sačuvali od krivolovaca. Osim toga, proizvodi iz našega kraja biti će reklamirani po našim medijima kako bi se prezentiralo naše područje po svijetu.

Organizirati ćemo sportske turnire u nogometu, košarci, pikadu i slično. Želimo promovirati važnost tjelesne aktivnosti, te očuvanje zdravih navika jer danas veliki broj mladih živi sjedilačkim načinom života. Također, izvršavati ćemo izletna druženja na naše planine Kamešnica, Tušnica, Dinara, Cincar…

3. Projekti HMD 2021

U ovoj godini planirane su sljedeće aktivnosti:

 • Škola poduzetništva – predavanja i radionice, te praktično pisanje biznis planova
 • Škola stranih jezika – planiramo pokrenuti tečajeve njemačkog i engleskog jezika zbog konkurentnosti mladih na tržištu rada, te ih proširiti na više razine
 • Dnevnik za mlade – informacije o problematici mladih, te povezivanju sa iseljeništvom
 • Info portal za mlade – portal koji će pisati o problemima mladih, ali i o mogućnostima koje imaju glede daljnjeg usavršavanja
 • Humanitarna akcija –skupljanje dobrovoljnih priloga u robi potrebitima u našoj zajednici
 • Planinarenje na Kamešnicu – organiziranje zajedničkog druženja za članove
 • Računalna pismenost – podučavanje mladih programima MS Office
 • Zabavni sadržaji

4. Strategija razvoja HMD 2021 – 2023

U sljedećem vremenskom razdoblju, točnije 2021 planiramo izvršiti nastavak projekata od prije, te uvesti nove projekte. Jedan od njih je organiziranje podcast emisije na Youtube kanalu gdje ćemo raspravljati sa poznatim osobama o društvenoj i političkoj problematici našega društva. Osim toga, planiramo organizirati simulaciju rada općinskog vijeća kako bi se mladima približilo funkcioniranje institucija našega društva. Također, plan je uvesti tečajeve za IT sektor kako bi se mladi lakše zaposlili budući da je za takvu novu industriju potrebno samo računalo i rad od kuće.

Za godinu 2022 planiramo kreirati podružnice u Mostaru, Splitu i Frankfurtu naše udruge, te nastaviti provedbu dosadašnjega. Osim toga, uvesti ćemo projekt Sajam poslova gdje ćemo promovirati zapošljavanje u turizmu u Dalmaciji kako bi se više povezali gospodarski. Osim toga, organizirati ćemo i dobrovoljno darivanje krvi zbog važnosti toga plemenitog čina. Također, pokrenuti ćemo rješavanje problematike vodoopskrbe u Mjesnoj zajednici Podhum stvaranjem funkcionalne koordinacije nad vodovodom. Organizacija ekološke akcije sadnje drveća u okolici jezera Mandek u suradnji sa organizacijom Let’s do it.

Boško Pavić – predsjednik HMD